เบอร์ดี มงคล


เบอร์ดี มงคล @ BerdeeMongkol.com ยินดีต้อนรับ


เบอร์ดี มงคล รวมเรื่องราวเกี่ยวกับ เบอร์ดี เบอร์มงคล เลขศาสตร์ ซิมการ์ด เบอร์สวย เบอร์โทรศัพท์มือถือ ความคิด ความเชื่อ และข้อมูลสารพันที่อยากแชร์และแบ่งปัน

เมื่อทุกท่านได้เข้ามาสู่บล็อกแห่งนี้แล้ว อยากให้เริ่มต้นที่หัวข้อ "เบอร์ดี มงคล" Welcome ก่อนนะคะ

เป็นการทำความรู้จักกันก่อน จากนั้นแล้วเชิญเลือกอ่านหน้าอื่นๆที่สนใจได้ตามอัธยาศัย


ขอบคุณอย่างยิ่ง... ที่แวะเข้ามาที่นี่ และหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับคุณอีกครั้งนะคะ


เบอร์ดี มงคล : เบอร์มงคล

เบอร์มงคล เบอร์ดี เบอร์สิริมงคล เบอร์โทรศัพท์มงคล

เล่าเรื่องเบอร์มงคล จากทั้งหมดในความรู้สึกนึกคิดของฉัน
( talking about “เบอร์มงคล” , all of my perception about “เบอร์มงคล” )

จากเรื่องความหมายเบอร์โทรศัพท์ ที่ดูผลรวมตัวเลขดี และเลือกเบอร์ดีที่มีผลรวมดีแล้ว ในระยะหลังๆมานี้ คำที่คนนิยมพูดถึงกันมากๆคือ เบอร์มงคล เบอร์โทรศัพท์มงคล เบอร์มือถือมงคล เบอร์ดีเบอร์มงคล เบอร์โทรเลขมงคล เลขมงคลมือถือ Auspicious number


เบอร์มงคล คืออะไร
คงไม่มีคำนิยามที่เป็นทางการ นอกจากคำนิยามความเป็นมงคล ในความคิดและความรู้สึกของแต่ละคนเท่านั้น สำหรับผู้เขียน เบอร์มงคลคือ เบอร์ที่ให้คุณในทางดีต่อผู้ใช้เบอร์นั้น ( ทำให้ได้นึกถึง งานมงคล คือเป็นเรื่องที่มีแต่ความน่ายินดี ความรัก ความสุข ความสมหวัง ) เบอร์มงคล คือเบอร์ที่เป็นสิริมงคลต่อผู้ใช้ อยู่ที่บุคคลนั้นจะมีความต้องการหรือความยินดีต่อความดีหรือมงคลในทางใด การเงิน การงาน ความรัก การเรียน ความสุขสมหวัง ไม่ว่าจะเป็นด้านใดถ้าให้คุณทางดี ก็ดีทั้งนั้น

เบอร์มงคล วัดจากอะไร


ตามที่กล่าวไว้แล้วว่านิยามของเบอร์มงคลอยู่ที่ความคิดและความรู้สึกของแต่ละคน ดังนั้นจึงไม่สามารถวัดผลได้แบบเป็นรูปธรรม เป็นเพียง feel “ความรู้สึก” ของผู้ใช้ ผู้ใช้เบอร์มงคลคือผู้ที่ต้องลองและตอบตัวเองว่า ใช้แล้วรู้สึกได้ถึงผลดี หรือความเป็นมงคลกับตัวหรือไม่ รู้สึกชีวิตดีขึ้นหรือไม่

เบอร์มงคล มีวิธีดูอย่างไร


วิธีดูเบอร์มงคล เลือกเบอร์มงคล ในแบบที่นิยมกันตั้งแต่ช่วงก่อนหน้ามาจนถึงปัจจุบันนี้

เบอร์มงคล วิธีที่ 1

     เบอร์มงคล = เบอร์ที่บวกกันแล้วได้ผลรวมเลขที่ดีตามความหมายเลขศาสตร์

     เมื่อนำตัวเลขทุกตัวเมื่อนำมาบวกกันแล้ว
     ได้ผลรวมเลขศาสตร์ที่ความหมายดีมากได้แก่
        [14] [15] [24] [36] [41] [42] [45] [46]
        [50] [51] [54] [55] [56] [59] [63] [64] [65]

     ผลรวมเลขศาสตร์ที่ความหมายดีปานกลาง ได้แก่
        [19-ช]* [23-ญ]* [32-ญ]* [40] [44] [46] [60] [64]


เบอร์มงคล วิธีที่ 2

      เบอร์มงคล = เบอร์ที่ไม่มีตัวเลขที่เป็นเลขกาลกิณีประจำวันเกิด
      เลขกาลกิณี สำหรับวันเกิด
           ตัวเลขที่ควรเลี่ยงสำหรับบุคคลที่เกิดแต่ละวัน
                 เกิดวันอาทิตย์ เลขที่ควรเลี่ยง 6
                 เกิดวันจันทร์ เลขที่ควรเลี่ยง 1
                 เกิดวันอังคาร เลขที่ควรเลี่ยง 2
                 เกิดวันพุธกลางวัน เลขที่ควรเลี่ยง 3
                 เกิดวัน พุธกลางคืน เลขที่ควรเลี่ยง 5
                 เกิดวันพฤหัส เลขที่ควรเลี่ยง 7
                 เกิดวันศุกร์ เลขที่ควรเลี่ยง 8
                 เกิดวันเสาร์ เลขที่ควรเลี่ยง 4

2 วิธีข้างต้นเป็นวิธีพื้นฐานที่นิยมมากที่สุดในการเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือ  ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ทั้งวิธีที่ 1 และ 2 ประกอบกันกล่าวคือ เบอร์มงคล = เบอร์ที่บวกผลรวมเลขออกมาแล้วได้ผลรวมตามเลขศาสตร์ที่มีความหมายดี และ ไม่มีมีเลขที่เป็นกาลกิณีสำหรับวันเกิดของผู้ใช้


เบอร์มงคล วิธีที่ 3

       เบอร์มงคล = เบอร์ที่ไม่มีเลขร้ายหรือเลขให้โทษปรากฏอยู่บนเบอร์โทร
       เลขศาสตร์ กลุ่มดาวบาปเคราะห์ให้โทษได้แก่ [0] [3] [7] [8]


เบอร์มงคล วิธีที่ 4

       เบอร์มงคล = เบอร์ที่ไม่มีเลขคู่ร้ายหรือเลขอันตรายปรากฏอยู่บนเบอร์โทร
       เลขศาสตร์ ตัวเลขคู่ลำดับที่เป็นผลทางร้าย (ไม่ควรมี,ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง) ได้แก่

       เลขที่ไม่ค่อยดี ไม่ควรมี
       [01] [02] [10] [12] [18] [20] [21] [27] [28] [33]
       [34] [43] [47] [48] [67] [72] [74] [76] [77] [81]
       [82] [84] [88]

       เลขอันตรายควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง
       [03] [07] [08] [13] [30] [31] [37] [70] [73] [80]

       วิธีที่ 4 นี้ความเป็นการดูที่ละเอียดกว่าวิธีที่ 3 เนื่องจากมองว่า เลข 0 ไม่ใช่เลขต้องห้ามแต่สามารถใช้ได้ หากอยู่กับบางเลข เช่นเดียวกับเลข 3 ที่ใช้ได้ถ้าอยู่กับเลข 2 หรือ 6

ซึ่งหลายท่านนอกจากจะดูตามวิธีที่ 1 และ 2 รวมกันแล้ว ยังขยายมาดูเบอร์มงคลให้เข้ากับหลักเกณฑ์ตามวิธีที่ 3 ถึง 4 ด้วย


เบอร์มงคล วิธีที่ 5

       เบอร์มงคล = เบอร์ที่ทุกๆเลขในเบอร์ต้องเป็นเลขดี ปานกลาง หรือพอใช้ ตามความหมายของผลรวมเลขศาสตร์ ( อยู่ที่ความเข้มข้นในการเลือกของแต่ละคน ) เพื่อให้มีเลขดีในแบบที่ตนต้องการ โดยไม่มีเลขคู่ใดที่กลุ่มเสียหรือร้าย

        เลขศาสตร์ ตัวเลขคู่ที่มีความหมายกลุ่มดี ได้แก่
        [14] [15] [24] [36] [41] [42] [45] [50]
        [51] [54] [55] [56] [59] [63] [65] [95] [99]

        เลขศาสตร์ ตัวเลขคู่ที่มีความหมายกลุ่มปานกลาง ได้แก่
        [04] [05] [06] [09] [19-ช]* [23-ญ]* [32-ญ]*
        [40] [44] [46] [60] [64] [90] [91-ช]*

        เลขศาสตร์ ตัวเลขคู่ที่มีความหมายกลุ่มพอใช้ ได้แก่
        [22] [25-ช]* [26] [29] [39] [49] [52-ช]* [62]
        [66] [68] [69] [86] [89] [92] [93] [94] [96] [98]

        เลขศาสตร์ ตัวเลขคู่ที่มีความหมายในทางไม่ค่อยดี ได้แก่
        [01] [02] [10] [12] [18] [20] [21] [27] [28] [33]
        [34] [43] [47] [48] [67] [72] [74] [76] [77] [81]
        [82] [84] [88]

        เลขศาสตร์ คู่ที่เป็นผลทางร้าย ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง ได้แก่
        [03] [07] [08] [13] [30] [31] [37] [70] [73] [80]

        เลขศาสตร์ ตัวเลขคู่ที่มีความหมายกลุ่มไม่ค่อยดี มีข้อเสีย
        (แต่ก็ให้คุณในบางเรื่อง บางอาชีพ )
        [11] [16] [17] [35] [38] [53] [57] [58]
        [61] [71] [75] [78] [79] [83] [85] [87] [97]
        การตัดสินใจเลือกใช้เลขกลุ่มนี้อาจมีความแตกต่างกันไป
        ขึ้นกับดุลพินิจ และการตีความ ของอาจารย์ในแต่ละสำนัก
        ว่าถ้ามีเลขเหล่านี้แล้วจะนับเป็นเบอร์มงคลต่อผู้ใช้หรือไม่
           11  ผู้นำ ผู้บริหาร ตัดสินใจ ความเด็ดขาด
           16 - 61 การเงินการ ธนาคาร ชอบคิด นักวางแผน
           17 - 71 งานระยะยาว ที่ต้องใช้ความอดทน มานะ
           29 - 92 อ่อนหวาน สร้างสรรค์ จินตนาการ ศิลป
           35 - 53 แข็งแกร่ง ตำรวจ ทหาร หมอ พยาบาล งานลุยๆ
           38 - 83 บู๊ ลุย คล่องแคล่ว การเดินทาง
           39 - 39 เร็ว ร้อน แรง โลดโผน แข่งขัน ชัยชนะ
           58 - 85 รู้พลิกแพลง เอาตัวรอดดี เจ้าเล่ห์ ทันคน
           79 - 97 บ้านและที่ดิน ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
           88 ใจกล้า ท้าทาย กล้าได้กล้าเสีย งานด้านอบายมุข

           *เลขที่มีข้อควรพิจารณาในการใช้
                19 - 91 ผู้นำ อำนาจ เชื่อมั่นตัวเองสูง / จึงควรใช้เฉพาะกับชาย
                23 - 32 อ่อนหวานมี เสน่ห์ ยั่วยวน ดึงดูด / จึงควรใช้เฉพาะกับหญิง
                25- 52 นารีอุปถัมภ์ / จึงควรใช้เฉพาะกับชาย

กล่าวได้ว่าการเลือก เบอร์มงคล ตามวิธีที่ 5 นี้ คือเบอร์ที่ประกอบไปด้วยตัวเลขมงคล เลขดี ทุกตัวโดย โดยปราศจากเลขเสีย การเลือกเบอร์มงคลตามวิธีที่ 5 นี้ มีผู้นำไปต่อยอด ด้วยการวางเลขบ้าง ออกแบบตัวเลขบ้าง มีการคิดและนำเลขดีในด้านต่างๆ มาร้อยเรียงกัน ให้ในเบอร์นั้นประกอบไปด้วยเลขที่มีความหมายดี เพื่อจะส่งผลทางดีตามที่ผู้ใช้งานแต่ละท่านต้องการ

ปัจจุบันมีคนมากมายที่ตั้งใจเสาะแสวงหา “เบอร์มงคล” โดยใช้วิธีการเลือกตั้งแต่ข้อ 1 -5 มารวมกัน  เพื่อที่จะให้ได้เบอร์ที่ดีและเป็นมงคล จากทุกๆวิธีการเลยทีเดียว ( คล้ายกับการดูฤกษ์ดี ซึ่งเป็นธรรมดาที่ทุกคนอยากได้วันที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะดูแบบไทย แบบจีน หรือแบบพื้นเมือง )

ท่านผู้อ่านเล่า… อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว… ท่านเป็นหนึ่งในนั้นด้วยไหมคะ ^_^

หลักการเลือกเบอร์มงคลของผู้เขียนคือ
        1.ผลรวมของตัวเลขในเบอร์อยู่ในกลุ่มดีหรือปานกลาง
        2.ไม่มีเลขกาลกิณีสำหรับวันเกิด
        3.ไม่มีเลขคู่ในกลุ่มที่เป็นผลร้าย (ไม่ควรมี,ควรเลี่ยงอย่างยิ่ง)

สำหรับผู้เขียนแล้ว "เลือกเบอร์ที่ไม่มีผลทางแย่ต่อชีวิต ไม่ได้เลือกเบอร์เพื่อหวังว่าเบอร์ดีจะมาช่วยให้ได้ดีด้านใด" ขอแค่ไม่มีเลขที่มีความหมายทางเสีย (หรือมีน้อยที่สุด ) เช่นไม่มีเลขหนี้สิน ไม่มีเลขอุบัติเหตุ ไม่มีเลขโรคร้าย หากสามารถจะตัดข้อเสียออกไปได้จริง ก็ย่อมถือว่าดีมากแล้ว เพราะนั่นแปลว่า จะไม่มีตัวถ่วงในชีวิตเรา(หรือมีน้อยลง) ส่วนที่ดีจะดีด้านใดนั้น ดีแค่ไหน เชื่อว่าอยู่ที่การกระทำของตนเองทั้งสิ้น ผู้เขียนไม่เคยคาดหวังว่าเบอร์ดีเบอร์มงคลจะทำให้เรารวย เบอร์ดีเบอร์มงคล จะทำให้เรามีความรัก เบอร์ดีเบอร์มงคล จะทำให้ได้แต่งงาน หรือเบอร์ดีเบอร์มงคลจะทำให้เจรจาธุรกิจสำเร็จ เพราะหากไตร่ตรองด้วยเหตุผลแล้ว สิ่งที่ยกตัวอย่างทั้งหมด อยู่ที่การกระทำของเราทั้งนั้น จะดีมากดีน้อยอยู่ที่ตัวเราทำค่ะ ( แค่ไม่แย่ก็เพียงพอแล้ว )

หากท่านเป็นหนึ่งในคนที่กำลังตามหาเบอร์มงคล ถามตัวเองหรือยังคะว่า ท่านต้องการเปลี่ยนเบอร์เพื่ออะไร..

ความเชื่อใดก็ตาม ที่ผ่านเวลามานาน ย่อมต้องมีส่วนจริง ไม่เช่นนั้นแล้ว ผู้คนคงจะเลิกเชื่อกันไปเองโดยปริยาย ผู้เขียนเองก็เป็นคนหนึ่ง ที่เชื่อในเรื่องศาสตร์ของตัวเลขนะคะ เพียงแค่ให้ข้อคิดไว้ว่า... อย่าได้หลงเชื่อตามกระแสที่มีการปั้นเสริมเติมแต่ง โดยลืมพิจารณาหลักเหตุผลและความเป็นไปได้ ในเมื่อเราเลือกเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ชัดเจน ก็ควรรับรู้รับฟังอย่างมีสติและมีเหตุผล...

การเปลี่ยนเบอร์อาจจะช่วยส่งเสริมหรือแก้ไขเรื่องแย่ๆได้จริง แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เสี้ยวเล็กๆ เมื่อเทียบกับกฎแห่งกรรม หากเชื่อในการ คิดดี ทำดี พูดดี มีคุณธรรม ขยันทำมาหากิน ไม่เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อันนี้พิสูจน์กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วว่าทำให้ ชีวิตรุ่งเรืองแน่นอนค่ะ

ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ^_^

www.berdeemongkol.com


เขียนโดย ideaBerdee [ ไอเดียเบอร์ดี ]
สงวนสิทธิ์ในงานเขียนทุกหน้าในบล๊อกนี้